KiFlow

Logo KiFlow

 

 

Diagnose- og behandlingsverktøyKiflow_sammen

Godkjent NLH sammen
med Ki-Terapi!
Nye kurs planlagt 1. halvår 2018.

 

 

 

 

Du kan bruke KiFlow hvor som helst:
– Klinikk
– Messer
– Treningssenter
– Forskning
– Utdanning workshop
– Legekontor

Hvem kan bruke KiFlow?
– Naturterapeuter
– Urtemedisinere
– Akupunktører
– Alle former for naturterapi
– Sportsmedisin
– Leger
– Kiropraktorer
– Velvære og spasentre
– CAM forskere
– Massasje– og rehabiliteringssentre
– Ernæringsfysiologer og urteterapeuter
– Alle som er interessert i naturmedisin

Tester organene:
– Organers energi og energiflyt
– Finner blokkeringer i energiflyten
– Yin og Yang begge sider
– Grafer med søyler og tall som viser organenes
funksjon og energiflyt i forhold til 5-element
– Avdekker blokkeringer
– Registrering av visuelle observasjoner

 Viser tilstand i:
– Det autonome nervesystem
– Mentalt
– Metabolsk (næringsopptak, fordøyelse og utskillelse)
– Muskel og skjelettsystemet
– Symptom- og sykdomsbeskrivelser

Behandlingsforslag og beskrivelser av behandlingen
– Sammenligner flere tester med hverandre for å kunne se hvordan
fysiologiske responser endres og følge med på utviklingen
av behandling

Behandlingsprogrammer:

Programmet viser:
– TCM anbefalte behandlinger ut fra test og 5-element
– TCM anbefalt urtemedisin
–  TCM anbefalte akupunkturpunkter
– TCM anbefalt fargeterapi
– Rife ferdige frekvensprogrammer tilpasset forskjellige
skolemedisinske sykdommer og lidelser

 Annet:
– Registrering av timeavtaler
– Klientdatabase med mulighet for passordbeskyttelse
– Journal
– Kassefunksjon
– Utskrift av bl.a. Resultat – Behandling – Kvittering/faktura
– Enkel oppdatering
– Prisen inkluderer 3dager kurs

Programmet er kompatibelt med:
– PC
Nettbrett
Smarttelefon

Mulighet for fremtidig utvidelse av programmer

Manual som inneholder blant annet:
– Oversettelser av beskrivelser, tester og behandlinger