Eksamen Anatomi og fysiologi

NLH-godkjent brevstudie: Ki-terapiskolen

Anatomi og fysiologi med tilpasset sykdomslære for naturterapeuter

  • Rullerende opptak!
  • Selvstudie med arbeids- og innsendingsoppgaver
  • Oppsummeringsseminar
  • Eksamen

Ki‑Terapiskolen har som mål å utdanne terapeuter på høyt nivå både teoretisk og praktisk.

Ki-Terapiskolen tilbyr NLH-godkjent studie i anatomi, fysiologi og sykdomslære tilpasset naturterapeuter som oppgavebasert brevstudie. Studiet består av veiledning, innsendingsoppgaver og arbeidsoppgaver, og avsluttes med oppsummeringsseminar og eksamen.

Studiet holder et godt skolemedisinsk  faglig nivå. Pensum er boken ”Menneskekroppen” (Sand, Sjaastad, Haug og Bjålie, Gyldendal) med tilhørende arbeidsbok og innsendingsoppgaver.

Sykdomslære tilpasset naturterapeuter gjennomgås på oppsummeringsseminaret før eksamen.

Skolens samarbeidspartnere har oppfølgingsprogrammer som gir eleven/terapeuten muligheter til oppfølging og støtte også etter eksamen.

#Studieplan brevstudie Anatomi og fysiologi 2014

Ki-Terapiskolen har også NLH‑godkjente studier i Ki‑Terapi og øreakupunktur.

Se vår kursplan for nærmere informasjon, eller kontakt oss for å få svar på dine spørsmål.