Lysakupunktur

Smertefri akupunktur uten nåler.
Balanserer og tilfører livsenergi,
enkelt, raskt og effektivt.

Lysakupunktur, alle 3 liggende copy

Kinesisk helsefilosofi

Behandlingsformen bygger på kunnskap og erfaringer innen kinesisk helsefilosofi. Utgangspunktet var effekten av moxalysets varme og frekvenser. Det viktigste i kinesisk filosofi er å forebygge, vedlikeholde og sette kroppen i stand til å behandle og reparere seg selv.

Tap av livsenergi eller forstyrrelser i kroppens balanserte energier er i følge den kinesiske helsefilosofi årsaken til utvikling av alle sykdommer og lidelser.

Behandling med lysakupunktur fyller opp med energi der det mangler.

Behandlingen skaper harmoni og sirkulasjon i kroppens energisystem ved å stimulere kroppens egen evne til å lege seg selv

Nesten 30 års erfaring med lysakupunktur viser at metoden er av de mest effektive alternative behandlingsmetoder som benyttes i dag! Mange gode referanser.

Diagnose

Det viktigste i all terapi er selve analysen, eller det som innen skolemedisinen kalles diagnose.

Måleinstrumentet Balans‑master har innebygget intelligens, og kalibreres spesielt for den enkelte pasients totalenergi. Ved å lokalisere og måle energien i punktene får terapeuten beskjed fra kroppen om hvilke meridianer som har for lite eller mye energi.

Kroppen er helt avhengig av god energiflyt.

Energien kan sammenlignes med en elv som renner sakte gjennom alle kroppens meridianer. Blokkeringer i denne energiflyten vil skape sykdom.

Terapeuten kan nå avlese med måleinstrumentet hvor energitapet er, og hvor kroppen trenger påfyll av energi.

Ut fra dette ses årsak til problemene og hvordan det skal behandles.

Behandlingen

Behandlingen foregår ved hjelp av Qi behandling 1smertefri akupunktur med infrarødt lys og frekvenser.

Ved å stimulere de riktige akupunkturpunktene med infrarødt lys og frekvenser fyller du på energi (Qi) der det er behov.

Ved å tilføre energi med Qi-masteren gjennom meridianene vil energien (Qi) transporteres til kroppens celler.

På denne måten aktiviseres cellefunksjonen. Kroppen fordeler nå selv energien (Qi) til de celler der energitapet er størst, slik at årsaken til sykdommen blir behandlet.

Ved å styrke de svake energier vil også kroppens friske energier påvirkes slik at energibalanse og harmoni oppnås. Det er dette man innen kinesisk helsefilosofi kaller årsaksbehandling.

Når kroppen harmoniseres og balanseres med lysakupunktur blir den mer motstandsdyktig mot påvirkning utenfra, som for eksempel fra bakterier, virus, parasitter og forurensning.