Tilbehør og materiell

Tilbehør og materiell

For oppdaterte priser for terapeuter registrert hos Herba Plus A/S, klikk her.

Nålecontainer

Trygg behandlig av brukte nåler og spisser.
Størrelse: 1500 ml